لطفا بیاد داشته باشید شرکت در قرعه کشی به واسطه شماره همراه شما انجام می شود. بنابراین در نوشتن شماره همراه دقت نمایید. با تشکر.